אבחונים ובדיקות

תמרור
אבחונים ובדיקות

שליחה לבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

הרבה נהגים זומנו למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מסיבות שונות, לבדיקה רפואית. פעמים רבות על מנת לחדש את הרישיון או כדי לקבל רישיון נהיגה לרכב ציבורי. אפרט בהמשך המאמר מהן הסיבות